Neděle, 2 dubna, 2023
aktuálně

Milostivé leto alebo ako sa zbaviť exekúcií

spot_img

Ste v exekúcii a dlhujete štátu alebo obci? Možno máte šancu sa dlhu zbaviť! Parlament schválil milostivé leto. Čo to znamená? Môžete sa zbaviť niektorých svojich dlhov. Aj úplne. Pozrite sa, či sa to týka práve vás a ako na to!

Koho sa milostivé leto týka?
Ľudí, ktorí dlhujú štátu alebo podobným subjektom, sú preto v exekúcii a NIE SÚ v insolvencii.

Čo je to štát a podobné subjekty?
Je to napr. Česká republika, obec, kraj, časť obce alebo mestská časť, zdravotná poisťovňa, Česká televízia alebo Český rozhlas, nemocnice vlastnené štátom, obcou alebo krajom, dopravné podniky vlastnené štátom, obcou alebo krajom, technické služby (zvoz odpadu), ČEZ, školy a pod.

Akých dlhov sa to týka?
Nejde dať úplný zoznam. Môžu to byť dlhy za jazdu na čierno, neuhradenie nájmu v obecnom byte, neplatenie popolníc, neplatenie zdravotného poistenia, neuhradenie poplatku v nemocnici alebo na pohotovosti, nezaplatenie faktúry za elektrinu, nezaplatenie poplatku za psa.

Fandi mamám: Blog pre mamy (nielen) samoživiteľky
Fandi mamám: Blog pre mamy (nielen) samoživiteľky
V roku 2016 rozbehli dve moderátorky a hlavne mamy Žaneta Slámová a Petra Kvetová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Ich cieľom bolo pomôcť mamičkám samoživiteľkám a ich deťom v ich aktuálnej ťaživej situácii, a to zaistením materiálnej pomoci. Chceli tiež zmeniť vnímanie postavenie samoživiteliek v spoločnosti tak, aby sa na
ne ľudia nepozerali cez prsty, ale aby ich spoločnosť skôr oceňovala za to, že zvládajú starostlivosť o svoje deti samy. Odvtedy pomáhajú každé tri mesiace ďalším mamičkám samoživiteľkám, a to už nielen materiálne, ale aj poradensky.
A pretože sa všetky mamy, či sú samoživiteľky, alebo nie, pri starostlivosti o deti stretávajú s rovnakými radosťami aj starosťami a rady svoje pocity a skúsenosti zdieľajú, čím si môžu vzájomne pomáhať a motivovať sa, rozhodli sa Žaneta s Petrou založiť blog Fandi mamám. Do neho budú o živote mamičiek (nielen) samoživiteliek písať ony aj ostatné mamy, ktoré sa na projekte Fandi mamám podieľajú. Vitajte na blogu, kde si mamy vzájomne fandia a inšpirujú sa!

Týka sa ma to, čo mám robiť? Ako postupovať?
Kontaktujte odporúčaným listom exekútora, ktorý vedie vašu exekúciu. V liste sa ho opýtajte, aká vysoká je istina vášho dlhu, a napíšte mu, že si prajete využiť milostivý let. Zaplaťte istinu, ktorú vám exekútor povedal, navýšenú o 908 korún (teda k nej túto čiastku pripočítajte), ale pozor platbu uskutočnite medzi 28. októbrom 2021 a 28. januárom 2022, NIE skôr!

K platbe napíšte: „Prajem si využiť inštitút milostivého leta a vyzývam exekútora [sem doplňte meno exekútora], aby postupoval podľa zákona č. 286/2021 Zb., časť 2, čl. IV, bodu 25.“

Pokiaľ proti vám vedie exekúciu na dlhy proti štátu viac exekútorov, musíte ísť za každým zvlášť.

Príklad pre lepšiu predstavu!
Máte dlh voči dopravnému podniku za jazdy na čierno. Nezaplatené lístky boli za 100 Sk a mali ste platiť aj pokutu 1000 Sk. Súčet nezaplatených cestovných lístkov a pokuty je istina dlhu, teda 1100 Sk. Nič z toho ste nezaplatili. Časom vám kvôli neplateniu naskákali úroky 25 000 Sk. Ste kvôli tomu v exekúcii u exekútora Jána Nováka, ale nie ste v insolvencii ani oddlžení. Teraz by ste teda mali platiť 26 100 Sk na istine a úrokoch. Napíšte odporúčaný list exekútorovi Janovi Novákovi a požiadajte o potvrdenie, aká vysoká je dlžná istina. Napíšte mu, že si prajete využiť milostivý let: „Prajem si využiť inštitút milostivého leta a vyzývam exekútora Jána Nováka, aby postupoval podľa zákona č. 286/2021 Zb., časť 2, čl. IV, bodu 25.“ Ján Novák vám napíše , Že istina je 1100 Sk. Využijete milostivého leta. Medzi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 zaplatíte exekútorovi 2008 Kč (čo je istina 1100 Kč plus 908 Kč na odmenu exekútora) a odvoláte sa na milostivé leto. Potom už nemusíte platiť 25 000 Sk na úrokoch a dlh sa vám zmaže.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora